ČO JE BAZI?  

BAZI je tisícročia stará technika sebapoznania a životnej cesty. Každý človek sa narodí s určitým schopnosťami, danosťami. Zatiaľ, čo väčšina ľudí sa snaží žiť svoj život naplno, nie každý využíva svoje maximálne možnosti. Nie je to preto, že by nechceli, ale skôr preto, že väčšina ľudí si neuvedomuje svoj potenciál. A tu presne na pomoc prichádza BA ZI. 
V skratke BA ZI znamená mapu vnútornej sily, ktorá vedie jednotlivca tam, kam sa v živote chce dostať. Zároveň mu ukazuje najefektívnejšiu cestu k naplneniu jeho bytia. Pri analýze sa vychádza z presnej hodiny a dátumu narodenia, preto sa výsledky nedajú zmanipulovať.  

Analýza  BAZI vypovedá o:

 • silných stránkach
 • priestore na rozvoj
 • talentoch a zručnostiach
 • motivácii
 • spôsobe myslenia
 • prístupe a postoju k životu
 • charaktere jednotlivca

Metóda BAZI pomáha:
 • zvýšiť efektívnosť a produktivitu
 • lepšie vidieť príležitosti
 • zlepšiť kvalitu života
 • uľahčiť rozhodovanie
 • zvýšiť zdravie
 • poznať kľúčové kompetencie
 • zlepšiť vzťahy a komunikáciu


BAZI

TÍNEDŽER

Končíš základnú, strednú alebo vysokú školu a nevieš sa rozhodnúť kam ďalej smerovať svoj život? Aké zameranie si vybrať? Metóda BAZI vie tebe aj rodičom pomôcť pri riešení dôležitej otázky. 

Spoznáš v čom si jedinečný, dozvieš sa svoje charakterové vlastnosti a ako funguje tvoja osobnosť. 

Analýza obsahuje tvoje silné stránky a miesta kde sa cítiš neisto, prípadne sa nachádza tvoj priestor na zlepšenie. 

Dozvieš sa, aké kariérne zameranie bude pre teba najvhodnejšie, aby bolo v súlade s tvojimi danosťami.

Stretnutie online.

Kontaktuj ma

 

JEDNOTLIVEC

Nebaví ťa súčasná práca a hľadáš nové uplatnenie? V pondelok ráno stávaš s bolesťou brucha? Metóda BAZI ti vie pomôcť spoznať tvoju jedinečnosť, charakterové a osobnostné vlastnosti. 

Analýza vypovedá o tvojich silných stránkach a miestach, kde je tvoj možný priestor na sebarozvoj. 

Dozvieš sa ako si vytváraš vzťahy na pracovisku aj v súkromnom živote. Akým spôsobom komunikuješ s okolím. 

Rovnako získaš informáciu kam smerovať kariérne zameranie, aby si pri práci plne využil svoj potenciál.

Stretnutie online.

Kontaktuj ma

SPOLOČNOSŤ

Si manažér, podnikateľ, riadiš väčší alebo menší tím, prípadne vlastníš spoločnosť? Máš starosti s výberom vhodného kandidáta? Metóda BAZI ti vie pomôcť pri výbere toho správneho zamestnanca. 

Je aplikovateľná pri nábore bežných pracovníkov, kľúčových zamestnancov ako aj manažérov. 

Analýza jednotlivých členov tímu ti pomôže rozhodnúť sa o zložení tímu, o rozvoji zamestnancov a zlepšiť ich vzájomnú spoluprácu.

Získané informácie ti uľahčia celkové riadenie spoločnosti, nastavovanie cieľov na všetkých úrovniach a skvalitnenie výsledkov firmy.

Stretnutie online.

Kontaktuj ma